Bij wijze van biografie

Mijn naam is Erik. Op zekere dag ben ik geboren. 

Mijn ouders wilden me Jean Nogwat noemen. Veel ouders in Nederland noemden hun kinderen Jean Nogwat in de tijd dat ik ben geboren. Ik denk dat ze van Frankrijk hielden. Mijn oom Vincent zei tegen mijn ouders: noem hem geen Jean Nogwat. Noem hem Erik. 

Erik is een soort vikingnaam. De Britten vinden die nu te Angelsaksisch. 

Mijn oom Vincent was acteur. Hij was niet echt een acteur. Hij acteerde een beetje en werd vriend van een andere acteur. Later nam hij een bar over waarin acteurs kwamen drinken.Op het eind van zijn leven liep oom Vincent met een stok. Als we hem tegenkwamen riepen we: “hé, gekke oom stok!” Dan zwaaide hij met zijn stok en lachte. 

Ik schrijf gedichten. Mijn vader schreef gedichten. Mijn grootvader schreef gedichten. Mijn grootvader publiceerde wel eens wat. Mijn vader schreef alleen gedichten als hij whisky dronk. Nu heeft hij diabetes en drinkt geen whisky en schrijft geen gedichten meer. Ik drink geen whisky als ik gedichten schrijf. 

Ik probeerde een tijdje in Frankrijk te wonen maar miste de taal om me heen waarin ik schrijf. 

Misschien hing mijn oom een sterk verhaal op. 

Mijn moeder vertelde me dat de nacht waarin ik werd geboren er iets op tv was over mannen op de maan. Maar de mannen waren in 1969 op de maan, niet in 1968. Mijn grootvader en vader speelden schaak. Mijn grootvader was dokter, en had uitgerekend dat ik een maand te laat was. Niemand wist of zijn berekeningen een misverstand waren.

Ik publiceerde een paar boeken in het Nederlands en binnenkort komt er eentje uit in Canada. 

Vaak heb ik het idee dat ik niet begrijp wat ik hoor. 

Mijn naam is Erik, en gewoonlijk denk ik niet na over die naam.  

(In het Engels geschreven in antwoord op Nathalie Cousin die een almanak samenstelt over alle schrijvende en tekstdichtende Erics en Erikken op de wereld.)